KONTAKT & OM

Jun Ren - expert i TKM.
Studerade vid Beijing University of Traditional Chinese Medicine 1983-1989. Bachelor Degree of Medicine 1989.
Forskade om akupunktur vid Beijing University of Traditional Chinese Medicine 1989-1992. Master Degree of Medicine 1992.

Undervisade i TKM vid Beijing University of Traditional Chinese Medicine 1992-1995.
Flyttade till Sverige 1995 och arbetar sedan dess här på kliniken, som sedan 1 januari 2017 heter Ren Akupunktur.
Jun Ren är den tredje generationens utövare av kinesisk medicin i familjen. 

Övriga utbildningar:
Lillian Bridges , Master Face Reading Program i Köpenhamn 2015.
Dr Inho Jung, Koreansk Kosmetisk Akupunktur  London 2016

Medlem i Svenska Akupunkturförbundet TKM. www.akupunkturforbundet.se

KONTAKT

Ren Akupunktur
Ranängsgatan 16,  416 64  GÖTEBORG
TELEFON 031-15 15 12