INFERTILITET

Akupunktur vid Ofrivillig Barnlöshet

Traditionell Kinesisk Medicin är ett mycket bra alternativ då man har svårigheter att bli med barn.
Vi försöker se om det kan finnas någon förklaring till svårigheten att bli gravid utifrån ett traditionellt kinesiskt medicinskt perspektiv, man tittar på både mannen och kvinnan och försöker se om det ligger någon störning/störningar hos den ena eller hos bägge som kan förklara svårigheten att bli gravid.
Om man kan se att där ligger någon störning hos den ena eller den andra,
så kan man oftast behandla dessa med akupunktur eller en kombination av akupunktur och ört-tillskott. Vanligt är en behandlingstid på ca 3-6 månader men om kvinnan är äldre än 35 och/eller har kända gynekologiska problem då kan behandlingstiden bli längre.

Effekter av akupunktur och ört-behandling vid ofrivillig barnlöshet:
-Förbättrad funktion hos äggstockarna och reglerar hormonbalansen vid behov. Sänker ett förhöjt FSH värde.
-Sänker stressnivåer.
-Förbättrad  blodgenomströmning till livmoderslemhinnan.
-Förbättrad spermiekvalitet.
-Förbättrad spermierörlighet.

Akupunktur vid IVF

Forskning visar att akupunkturbehandling kan öka blodgenomströmningen till ovarierna och livmoderslemhinnan samt sänka stressnivåer, detta gör att akupunkturbehandling kan vara ett bra stöd vid IVF behandling och den kan skapa bättre förutsättningar och öka chanserna att bli gravid samt förebygga missfall vid IVF behandling.

Enligt forskning och vår egen erfarenhet  rekommenderar vi att man gör akupunkturbehandling under hela IVF behandlingen. Om man har obalanser som är relaterade till fertiliteten enligt  kinesisk medicinskt perspektiv så kan man behöva börja akupunkturbehandlingarna innan man börjar med IVF. Behandlingstiden med akupunktur varierar beroende på vad det är för obalanser man måste rätta till. Ibland kan man också  behöva kombinera akupunkturbehandling med ört-tillskott.

Vi rekommenderar  att man gör akupunkturbehandling innanpå samma dag som man gör återförandet av embryot samt en behandling efter återförandet också samma dag.Vid implanteringsfönstret brukar vi även följa upp med stöttande behandling/ar Detta kan öka chanserna att bli gravid och få barn vid IVF behandling.

Akupunkturbehandling inför IVF lägger fokus vid att:

Förbättra ovariernas funktion
Akupunktur och ört-tillskott kan förbättra ovariernas funktion med förbättrad näring och syretillförsel. Man kan också vid behov reglera östrogen och progesteron nivåer samt få en förbättrad  livmoderslemhinna.
Hög FSH (Follicel Stimulating Hormone) nivå visar på en sämre funktion av ovarierna, behandlingen kan hjälpa att sänka FSH nivåer genom att reglera hormoner och förbättra ovariernas funktion.

Stressreducering
Många patienter får biverkningar av de läkemedel som används under IVF behandlingen samt kan vara stressade av  hela situationen. Behandling med Akupunktur  är mycket bra för att reducera stress och få mindre biverkningar. Många patienter som får vår behandling säger att de känner sig lugnare, mår bättre och är mer avslappnade.

Förbättra spermiernas kvalitet och antal
Spermiernas mognad är en process som tar 70-90 dagar. Det är viktigt att mannen också förbereder sig inför IVF försöket. Akupunktur och örtbehandling kan hjälpa vid bl.a. låg spermie volym och dålig rörlighet.

Klinikens specialitet

Ren Akupunktur är specialiserad på behand-ling av ofrivillig barnlöshet och behandling inför IVF. Traditionell Kinesisk Medicin (TKM), där akupunktur och örtmedicin är viktiga behandlingsmetoder.

TKM är ett av världens äldsta medicinska system och används i stor skala än i dag.
Betoning läggs på helhet och balans.

Erfarenhet och forskning visar att det finns mycket att göra för att öka chanserna att bli gravid. Vi hoppas att du här på hemsidan kan hitta information som hjälper dig att ta nya steg mot att bli förälder.

BOKA DIN TID PÅ STARTSIDAN!

Prislista 2024

  • Nybesök Akupunktur 1180:-
    60 min konsultation + 45 min akupunktur
  • Återbesök Akupunktur 45-60 min 850:-
  • Konsultation Örter 60 min 850:-
  • Återbesök Örter 250:-

 

BOR DU I STOCKHOLMSTRAKTEN OCH BEHÖVER HJÄLP?
Susana Quintela jobbar också med infertilitet. Hennes hemsida

Du hittar även akupunktörer runt om i Sverige som kan hjälpa dig. Sök på https://akupunkturforbundet.se/medlemmar/